Hoe genereer ik een API Sleutel voor integratie van Google Maps

Stap 1: Ga naar het Google Cloud Platform Console

 1. Ga naar de website van het Google Cloud Platform Console: https://console.cloud.google.com/
 2. Log in met je Google-account (jouwaccount@gmail.com) als je nog niet bent ingelogd.

Stap 2: Maak een nieuw project

 1. Klik op het vervolgkeuzemenu naast het Google Cloud Platform-logo en selecteer "Project maken".
 2. Geef een naam op voor je project, bijvoorbeeld "Google Maps API-integratie".
 3. Klik op de knop "Maken" om het project aan te maken.

Stap 3: Activeer de Google Maps JavaScript API

 1. Klik op het zijmenu "Bibliotheek" aan de linkerkant van het scherm.
 2. Zoek naar "Maps JavaScript API" in de zoekbalk bovenaan de pagina.
 3. Klik op de kaarttegel "Maps JavaScript API" in de zoekresultaten.
 4. Klik op de knop "Inschakelen" om de API in te schakelen voor je project.

Stap 4: Maak een API-sleutel

 1. Klik op het zijmenu "API's en services" en selecteer "Credentials".
 2. Klik op de knop "API-sleutel maken".
 3. Er verschijnt een dialoogvenster met de API-sleutel.
 4. Je kunt ervoor kiezen om de API-sleutel te beperken tot een specifiek domein.

Stap 5: Beperk de API-sleutel tot een specifiek domein

 1. Klik op de knop "API-beperkingen" onderaan het dialoogvenster van de API-sleutel.
 2. Selecteer de optie "HTTP-verwijzingen (websites)".
 3. Voeg het domein "domein.nl" toe aan de lijst met toegestane HTTP-verwijzingen.
 4. Klik op de knop "Opslaan" om de wijzigingen op te slaan.

Stap 6: Gebruik de API-sleutel in je website

 1. Kopieer de gegenereerde API-sleutel.
 2. Plaats de API-sleutel in je JavaScript-code voor de Google Maps-integratie op je website. Bijvoorbeeld: <script src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=JOUW_API_SLEUTEL&libraries=places"></script>

Nu is je API-sleutel gemaakt en beperkt tot alleen gebruik vanaf het domein "domein.nl". Zorg ervoor dat je de API-sleutel vervangt in de JavaScript-code van je website met de gegenereerde API-sleutel.

Opmerking: Zorg ervoor dat je de nodige beveiligingsmaatregelen neemt om te voorkomen dat de API-sleutel wordt blootgesteld aan ongeautoriseerd gebruik, zoals het beperken van het toegestane HTTP-referer-domein tot alleen je eigen domein en het regelmatig controleren van de API-gebruiksstatistieken in het Google Cloud Platform Console.

Contact

Hugo.media
Binnen Walevest 46
3311 AB Dordrecht
Zuid-Holland
telefoonnummer: 078 20 32 004
e-mailadres: info@hugo.media